74 04 45 00 post@tcmn.no

Tele-Com Midt-Norge AS

Din leverandør innen montasje, velferdsteknologi, nettverk og datasikkerhet

Montasje

Nettverk

Datasikkerhet

IT-drift

Velferdsteknologi

Vi skaper et driftssikkert nettverksmiljø så dere kan fokusere på bedriftens mål

Brukerne i din virksomhet skal alltid være tilkoblet via sikker forbindelse. Det er nettopp det de får ved å velge smarte nettverkstjenester fra oss. Uansett om det skal kommuniseres via lokalt eller trådløst nettverk så finner vi rett løsning for deg og din virksomhet. Vi tar hånd om alt og du behøver ikke tenke mer på bedriftsnettverket ditt.

74 04 45 00

Kabling/Montasje

Kabling tele/data

Vi leverer infrastruktur som strukturert kabling og svakstrøms installasjoner til det offentlig og private bedrifter. Vi tilbyr i tillegg kartlegging, analyse og optimalisering av problemområder innenfor wifi dekning; innendørs og utendørs, og foreslår løsninger for forbedringer.

Fiberoptisk kabel

Vi har en egen fiberavdeling for leveranser / utbygging av fiber infrastruktur for operatører.

Utstyrsmontasje

Tele-com driver med utstrakt montasje arbeid i forbindelse med leveranser av tele/datanettverk, velferdsløsninger, pasientvarsling, adgangskontroll og video overvåknings anlegg. Både anlegg vi selv leverer og som en underleverandør for andre.

Velferdsteknologi

Ved hjelp av markedsledende totalløsninger hjelper vi
kommuner til å bruke teknologi som ett trygghetsfremmende tiltak for ansatte og brukerne av eldreomsorgen i kommunen.

Personalarm/Overfallsalarm

Mer info kommer…

Hjemmeboende

Det er en påkjenning både for dem som trenger omsorg og deres pårørende å ikke vite om en får hjelp når en trenger det. Velferdsteknologi som trygghetsalarmer og digitalt tilsyn kan gi denne tryggheten.

Hjelper vi eldre å bo hjemme ett år eller to lengre vil det spare kommune-Norge for enorme summer i sykehjemsplasser

Institusjon

Vi forhandler, installerer og drifter løsninger fra Phoniro Care, som er et sammenhengende IT-system for velferdsteknologi som med sine ulike løsninger gjør det mulig å øke effektiviteten og kvaliteten i pleie- og omsorgsvirksomheten.

Data/nettverk sikkerhet

Nettverk og sikkerhet er ett av våre kjerneprodukt. Vi har opparbeidet en stor kompetanse både på maskinvare og programvare, og ikke minst drift og brukerstøtte, innen nettverk og sikkerhet.

Drift

IKT er blitt en svært viktig del av vår hverdag. Samtidig som løsningene er blitt mer og mer brukervennlige er de også blitt mer og mer avanserte. For en bedrift kan det være vanskelig å drifte og vedlikeholde eksisterende systemer, passe på sikkerheten i en mer usikker verden, holde seg oppdatert på nye løsninger, og samtidig yte sitt beste i bedriftens kjernevirksomhet.

Nettverk

Brukerne i din virksomhet skal alltid være tilkoblet via sikker forbindelse. Det er nettopp det de får ved å velge smarte nettverkstjenester fra oss. Uansett om det skal kommuniseres via lokalt eller trådløst nettverk så finner vi rett løsning for deg og din virksomhet. Vi tar hånd om alt og du behøver ikke tenke mer på bedriftsnettverket ditt.

Rådgiving

I bedriftens fremtidsperspektiv er valg av IT-partner og IT-tjenester strategisk viktige valg. Tele-Com Midt-Norge AS tenker langsiktig i alle valg vi gjør når vi levere tjenester til våre kunder.

Du kan konsentrere deg om hvordan bedriften din og bransjen utvikler seg – Vi følger med og tilpasser IT-tjenestene til din drift og forretningsform.

La Linea® – Barnevern i system

Møt krav om ny barnevernsreform med La Linea. Et enkelt system for å oppnå helhetlig tjenestetilbud i kommunen.

Kunnskap

Forskning & Tiltak

Kunnskap er en sum av mange element, som viten, lærdom, erkjennelse eller innsikt. La Linea® inviterer til å bygge tidlig innsats og forebygging på kunnskap. La Linea® sitt bidrag er å gi kjapp tilgang til relevant, oppdatert  og kvalitessikret forskning, og relevante og oppdaterte utfordringsbilder. Ett tastetrykk unna, og tilpasset den aldersgruppen det jobbes med. Kombinert med den kunnskap og erfaring du og de fagmiljøene du samarbeider med til enhver tid har, vil det skapes en levende kunnskapsutvikling som kan komme det forebyggende helsearbeidet til gode. I tillegg til de tiltakene kommunen allerede har, gir La Linea® også direkte tilgang til mange tiltaktsprogram som er tilgjengelige. Nærmere 50 av disse er evidensvurderte tiltaksprogram, der evidensgraden blir vist i en skala.  Alle tiltaksprogrammene er sortert etter alderstrinn i La Linea®.

Planlegging

Prosjektstyring

La Linea® inviterer til å planlegge og skape et helhetlig system for tidlig innsats og forebygging. Systemet ivaretar hovedintensjon bak barnevernsreformen som trer i kraft fra 2022. Det gir en levende plan med fokus på praksis ute i avdelingene. Grunnelementene er tverrfaglig samarbeid  og samhandling rundt kunnskapsbaserte tiltak, der hvert fagmiljø eller instans ser sin plass i den store sammenhengen. Dette kan gjøre det lettere å dele kunnskap og samkjøre riktig innsats til rett tid, slik at færrest mulig ”ramler av lasset” i løpet av barne- og ungdomstiden. Det blir en levende plan for forebyggende arbeid og tidlig innsats, som alltid er oppdatert og i samsvar med den praksis som til enhver tid er gjeldende i kommunen.

All planlegging i La Linea® skjer i informerte og tverrfaglige møter.

Implementering

Oppfølging

Implementering er ofte det svake punkt i prosessen med å ta i bruk et tiltaksprogram. Enten ved at man er for dårlig forberedt, for lite grundig i selve implementeringsarbeidet, evaluerer for overfladisk underveis eller ved at man avslutter dette arbeidet før ønsket praksis  ”sitter i ryggmargen”. Systemet vil understøtte og følge opp implementeringsarbeidet gjennom de ulike fasene frem til fast drift, og gjøre tilgjengelig en enkel grafisk fremdriftsbeskrivelse som oppdaterer seg underveis under imlpementeringsfasene.

Publisering

Publisering

La Linea® er også en informasjonsportal ut til ansatte og publikum om hvordan en kommune driver sitt arbeid for forebygging og tidlig innsats. Dette gjøres ved at informasjonsportalen oppdateres automatisk etter hvert som systemet blir oppdatert. I tverrfaglige samarbeidsmøter hukes det av i La Linea®  for det som skal ut i informasjonsportalen.

Mer info om La Linea systemet finner du på produktsiden.

Kontaktskjema

Tele-Com Midt-Norge AS

Hovedkontor

Russervegen 5, 7652 Verdal

Avd. Bergen

Midtunhaugen 10, 5224 Nesttun

Åpningstider

Mandag – fredag: 0800 – 1600

Ring oss

74 04 45 00