74 04 45 00 post@tcmn.no

La Linea® fra HealthLine

Møt krav i ny barnevernsreform med La Linea®

Et enkelt system for å oppnå helhetlig tjenestetilbud i kommunen.

Argumenter for å implementere La Linea

Se på nyhetsbrevet fra Bufdir – Lovendringer
Endringer i barnevernsloven fra 01.01.22:

3-1: Se 1 avsnitt i avsnittet om «Kommunenes overordnede ansvar».

La Linea gjør flere ting her:

 • Hjelper kommunen til å lage en oppdatert oversikt over hvordan tjenestetilbudet er samordnet.
 • Synliggjør behov for endringer
 • La Linea kan utgjøre selve planen
 • Kan legges på hjemmesiden og alltid være oppdatert i sanntid.
 • Å sitte på en slik oversikt – og vite at den er offentlig kjent og oppdatert – er gull verdt for kommunens ledelse med tanke på overordnet styring av et barnevern som skal gjøre seg nytte av kommunen totale ressursbase.
Endringer i barnevernsloven fra 01.08.22:

3-2: Se avsnitt om «Kommunens samordningsplikt»

La Linea gjør det enkelt å sikre god samordning av tjenestene + å følge opp og ivareta det hele på en god og dokumenterbar måte.

__________________

3-2 a: Se avsnitt om «Rett til individuell plan»

Når La Linea er etablert, blir den i praksis en viktig ressursbase til bruk ved oppretting av individuelle planer og individuelle samhandlingsforløp.

Økonomi

Se på nyhetsbrevet «Kommunen får et økt ansvar» Se satsene og endringene her.

Se på avsnittet «Endrede egenandeler for statlige barnevernstiltak»

Egenandeler for finansiering av kjøp av eksterne tjenester blir dyrere. Dette for å stimulere kommunene til å gjøre bruk av egne tjenester og kompetansemiljø.

La Linea gir barnevernet en oppdatert oversikt over kommunen sine ressurser – og de kan jobbe raskere smartere for å unngå dyrere egenandeler gjennom å lage sikre og trygge lokale opplegg for barn.

Gjennom La Linea er disse kompetanseressursene kalibrert for samhandling, sik at barnevernets opplegg kan komme raskt i funksjon.

La Linea i bruk – Kristiansand kommune

Det er det eneste kunnskapsbaserte systemet i sitt slag på markedet pr. nå. Kristiansand kommunes innkjøpsavdeling sjekket dette primo desember 2021 – ut fra offentlig plikt om å sjekke tilbud opp mot konkurrenter – ved innkjøp.

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/tiltaksoversikt/

Det gir oversikt over kommunen sitt opplegg for tidlig innsats og forebygging i sanntid som er oppdatert og lik for ansatte og publikum. Systemet oppdaterer seg gjennomgående automatisk når det skjer en endring.

Frigjør tid tilsvarende minst et årsverk for en mellomstor kommune.

Hvem skal bruke den:
 • Alle ansatte
 • Overordnet administrasjon
 • Politikere
 • Publikum

Kristiansand – de ser for seg at La Linea® vi ligge på skjermen fast lett tilgjengelig for oppslag v/ett klikk….

Hvorfor skal de bruke den:
 • For å sikre at kommune gjennomgående har en kunnskapsbasert og dokumenterbar praksis som er i samsvar med kravene til tverrfaglig samhandling og tidlig innsats knyttet til barn og unge.
 • For å sikre en oppdatert og levende oversikt over hvordan dette ser ut i kommunen
 • For å sikre god og dokumenterbar oppfølging av samtlige tiltak som ligger i La Linea, som har en automatisk funksjon for dette.
 • For å ha oppdatert, relevant og raskt tilgjengelig informasjon ved tilsyn fra Statsforvalter.
 • Smart – vil spare tidsbruk tilsvarende mins et årsverk/år for en mellomstor kommune.
Oppdatering

Oppdatering av kunnskapsstoff som utføres av HealthLine

Forskningstema

Utsjekk – FHI – pr uke

Utfordringsbilder

Utsjekk – ved sentrale oppdateringer av statistikk

Tiltakspakker

Her kommer oppdateringer fra Ungsinn v/Universitetet i Tromsø, som legges inn etter hvert.

 

 • Oppdatering i selve systemet som utføres av CodeLab
 • Hovedsakelig ved innspill fra kunder
 • Dersom offentlige sentrale krav skaper behov for det
Datasikkerhet

Personvern: Her har vi god GDPR-ordning. Dette er et overordnet system der kun ansatte med ansvar for tiltak kan bli gjort tilgjengelig for publikum dersom de gir samtykke.

 

Systemet

CodeLab AS og den servertjenesten de leier for oss, er med bakgrunn i denne typen sikkerhet, kontrollert og godkjent av IKT-NH gjennom kontroll i Austevoll kommune.

La Linea er ikke en serverløsning
 • Tjenesten er Skybasert og krever ingen pålogging for daglig bruk.
 • Sikker pålogging kreves kun for de personene

♦ som har tillatelse til å redigere i La Linea

♦ som skal motta og følge opp oppfølgingsmeldinger for tiltak i La Linea

♦ og som skal legge tilrette for tilsyn

La Linea i bruk

For best opplevelse på mobil, snu skjermen…

Info-folder La Linea_Side_01
Info-folder La Linea_Side_02
Info-folder La Linea_Side_03
Info-folder La Linea_Side_04
Info-folder La Linea_Side_05
Info-folder La Linea_Side_06
Info-folder La Linea_Side_07
Info-folder La Linea_Side_08
Info-folder La Linea_Side_09
Info-folder La Linea_Side_10
Info-folder La Linea_Side_11
Info-folder La Linea_Side_12
Info-folder La Linea_Side_13
previous arrow
next arrow
Info-folder La Linea_Side_01
Info-folder La Linea_Side_02
Info-folder La Linea_Side_03
Info-folder La Linea_Side_04
Info-folder La Linea_Side_05
Info-folder La Linea_Side_06
Info-folder La Linea_Side_07
Info-folder La Linea_Side_08
Info-folder La Linea_Side_09
Info-folder La Linea_Side_10
Info-folder La Linea_Side_11
Info-folder La Linea_Side_12
Info-folder La Linea_Side_13
previous arrow
next arrow

Oppsummert

Gjennom arbeidet med å etablere La Linea i en kommune, blir kommunen i praksis «kalibrert» for oppgavene som kommunen blir pålagt i barneverns- /oppvekstreformen – og til å oppfylle krav som kommunen har til arbeid med forebygging og tidlig innsats.
Raskeste måte for en kommune å møte ny barneverns-/oppvekst-reform på med høy grad av gjennomgående kvalitet.

Kontaktskjema

Tele-Com Midt-Norge AS

Hovedkontor

Russervegen 5, 7652 Verdal

Avd. Bergen

Midtunhaugen 10, 5224 Nesttun

Åpningstider

Mandag – fredag: 0800 – 1600

Ring oss

74 04 45 00