74 04 45 00 post@tcmn.no

Tele-Com Midt-Norge AS

Din leverandør innen montasje, velferdsteknologi, nettverk og datasikkerhet

NEWS

Nyheter

Kommuneseminar 10. mai 2023

Tele-Com Midt-Norge AS har gleden av å invitere til kommuneseminar onsdag 10 mai

Vi møtes i resepsjonen på Stiklestad kurs og konferanse senter kl. 09.30

Vårt hovedfokus denne dagen vil være La Linea, der vi håper at gode innlegg og ikke minst gode samtaler blir nyttig for dere, slik at vi kan bidra til at dere lykkes i arbeidet videre med tidlig innsats barn og unge og forebyggende folkehelse.

Tema for dagen

Velkommen ved daglig leder Geir Axelsen

Ungsinn v/ Helene Eng
• Hva er Ungsinn, og hvordan bruke Ungsinn i utvikling av kunnskapsbasert praksis

Gjesteforeleser v/Gunnhild Båtnes Lislevand
• Erfaringer fra Kristiansand Kommune

HealthLine/LaLinea – Barnevern satt i system ved /TCMN og TCB
Dette er et unikt og brukervennlige digitalt verktøy for samhandling og beslutningsstøtte, for tidlig innsats og forebygging

Tiltaksoversikt – i et helt nytt system for koordinering og organisering av ressurseffektive oppvekst-, helse- og omsorgstjenester

Gjennom arbeidet med å etablere La Linea i en kommune, blir kommunen i praksis «kalibrert» for oppgavene som kommunen er pålagt i barneverns-/oppvekstreformen – og til å oppfylle krav som kommunen har til arbeid med forebygging og tidlig innsats.

Lunsj

MobiCall
Omfattende personlig sikkerhet, effektiv og pålitelig kommunikasjon i nødstilfeller, spesiell varsling i katastrofesituasjoner, rask evakuering av bygninger, overvåking av produksjonsanlegg og tekniske komponenter, optimalisering av arbeidsprosesser og omfattende rapportering og statistiske funksjoner – for de varierte kravene til en varsling, konferanse- og multimediemeldingsplattform

TWIG Neo  /v Geir Axelsen
Twig Neo er en personalarm som er liten og enkel å bruke. Den er utformet med tanke på personer som jobber i utsatte stillinger, alene eller på plasser der maskiner eller miljøet utgjør en risiko.

Avslutter kl 15:00

Kontaktskjema

Tele-Com Midt-Norge AS

Hovedkontor

Russervegen 5, 7652 Verdal

Avd. Bergen

Midtunhaugen 10, 5224 Nesttun

Åpningstider

Mandag – fredag: 0800 – 1600

Ring oss

74 04 45 00